Fondul de Dezvoldtare Durabilă (FDD) Moldova - unitatea succesoare a Fondul Provocările Mileniului Moldova - continuă în perioada Post-Compact finanțarea în rate a echipamentului de irigare și a altor echipamente și utilaje agricole în cadrul Programului de Vânzări în Rate 2KR în Agricultura Performantă Irigată.

Acest Program este implementat prin intermediul Unității de Implementare şi Administrare a Proiectului Creşterii Producţiei Alimentare (2KR), care a beneficiat de o finanțare din partea Fondului Provocările Mileniului Moldova în mărime de 4.6 milioane dolari SUA.

Programul permite producătorilor agricoli, care au dificultăți la contractarea împrumuturilor din cauza lipsei gajului sau istoriei de creditare, să procure în rate echipamentul necesar transportării apei de la hidrant la plantă. Pe lângă echipament de irigare, producătorii agricoli pot achiziționa în rate și alte echipamente și utilaje agricole, care vor spori producția agricolă de valoare înaltă pe terenurile irigate.

Programul este adresat tuturor producătorilor agricoli cu acces la irigare, inclusiv celor din ariile sistemelor centralizate de irigare reabilitate în cadrul Programului Compact.


Pașii pe care trebuie să-i urmeze solicitantul pentru a beneficia de Program:

În cazul în care beneficiarul potențial are acces la apă pentru irigare și decide să investească în irigare pentru a spori producția agricolă de valoare înaltă:
· Consultă detalii despre program (echipamente eligibile, principiul de finanțare, avantaje);
· În cazul în care există careva neclarități - se consultă cu specialiștii 2KR;
· Descarcă modelul de Cerere de Vânzare în Rate și o completează;
· Anexează la cerere documentele solicitate de a fi depuse (Lista documentelor ce trebuie anexate la Cererea de Vânzare în Rate);
· Depune cererea la unitatea 2KR pe adresa: mun. Chișinău, str. Calea Basarabiei 18, tel: +373 22 278463, fax: +373 22 549881, www.2kr.md ;
· Are obligator, originalele documentelor solicitate în cerere, precum și ștampila;
· Împreună cu specialiștii 2KR decide specificațiile echipamentului și alege furnizorii potențiali;
· 2KR, în bază de concurs, obține o ofertă comercială cu raport optim calitate preț;
· Dacă oferta este acceptată, încheie cu 2KR un proces verbal de intenții;
· În decurs de 5 zile bancare beneficiarul potențial achită 25% din costul echipamentului;
· 2KR procură echipamentul, efectuând procedurile legale de vămuire, înregistrare și asigurare înainte de livrare;
· Beneficiarul semnează Contractul de Vânzare în Rate cu 2KR;
· Primește echipamentul și instruiește operatorii lui;
· Peste un an achită prima rată, peste 2 ani - a doua rată, iar peste 3 ani - ultima rată;
· După achitarea ultimei rate, primește, de la 2KR, echipamentul în proprietate;
· Între timp, beneficiază de echipament, sporește volumul și calitatea producției agricole de valoare înaltă.

 

 Detaliile privind acest Program pot fi gasite in ACTUL dat.