seceta 2020 In legatura cu situatia economico-financiara complicata din anul 2020 in care se afla majoritatea producatorilor agricoli, generata de seceta si restrictii in perioada pandemica si la indicația Guvernului Republicii Moldova de a sustine agricultorii, I.P. „Agentia pentru Dezvoltarea si Modernizarea Agriculturii” (succesorea drepturilor și obligatiior A.P. „Unitatea de Implementare si Administrare a Proiectului Cresterii Productiei Alimentare”), va reesalona pe un termen de pana la 31 august 2021 datoriile beneficiarilor de tehnica agricola procurata anterior de la „Unitatea 2KR”, la prezentarea documentelor confirmative a daunelor suportate.

Pentru a beneficia de reesalonarea platilor scadente la datoriile formate in baza contractelor existente si obtinerea informatiei suplimentare, solicitam prezentarea conducatorului sau a persoanei imputernicite cu stampila intreprinderii pentru perfectarea acordurilor respective la sediul din mun. Chisinau, str. Calea Basarabiei, 18, etajul II, tel.: (022) 27-84-63, 27-04-37.